Login

Program

 Mateřská škola Nový Bor - Svojkov nabízí mnoho činností 


Péče o zahradu

  • Pečujeme o vlastní zahradu, učíme se poznávat a využívat bylinky, ovocné keře a lesní plody

Školková zahrada v mateřské škole Svojkov u Nového Boru nabízí pískoviště, hmatové stezky, hmyzí hotely, vrbičkové tunely, krmítka…

Přírodovědné a ekologické

  • poznávání přírody, badatelské činnosti (malá laboratoř, mikroskop)

Jsme mateřská školka blízká k přírodě. Les je naše hřiště a příroda moudrá učitelka.

Spolupráce : Podralský nadační fond ZOD Brniště, včelaři, kozí farma, Alenka Průchová – chov poníků, skláři.

Sportovní 

  • sporty v přírodě, pohybové hry, tanec, tenis, lyžování

V Mateřské škole Nový Bor - Svojkov si děti osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům. Každý den s dětmi provozujeme nějaký sportík, stavíme opičí dráhy, využíváme tenisové kurty, v zimních měsících plánujeme lyžařskou školičku – areál Polevsko.

Jazykové

  • angličtina

Captain Jack :  angličtina pro výuku dětí od 3 do 5 let  (doložka MŠMT)

Výuka je postavena na objevování světa kolem nás, při kterém děti provází papoušek Jack, kočka Fluffy a děti Katie a Danny.

Metodika výuky je založena na dvou konceptech:
Story-Based Approach - výuka pomocí příběhu
TPR (Total Physical Response) – zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka

VIZ VIDEO   (připravujeme)

Kreativní

  • malování, modelování, tvořivý svět s přírodními materiály, práce se dřevem a hlínou, plstění ovčí vlny

Děti  si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky a tisk. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Pracujeme s klasickými výtvarnými materiály, ale i s netradičními, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál. Tvoříme, malujeme, stříháme a lepíme každý den.

Hudební

  • zpěv, hra na hudební nástroje  (Orffovy nástroje, perkusní roury, flétničky)

Aktivní vnímání a bezprostřední prožívání přiměřených hudebních podnětů kultivuje dětskou duši. Budeme proto nejen hrát a zpívat, ale také se učit naslouchat. Rozvíjíme tím cit a fantazii.
Několikrát do roka zařazujeme i prožitkové aktivity k uvolnění a zklidnění organismu - muzikoterapie.

VIZ VIDEO (připravujeme)

Dramatická a kulturní výchova

  • četba pohádek, rozvoj fantazie, výroba vlastních loutek

Propojení dramatických, hudebních a výtvarných i hereckých prvků. Dramatická výchova rozvíjí osobnost, komunikaci a zlepšuje vztah mezi dětmi.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Moje dětská skupina

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
DOMŮ MŠ Ostružinky
Provoz Dětské skupiny Ostružinka je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Created by © 2015/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign